Co możemy dla Ciebie zrobić?

Obszary działania

bud_biurowe2

Budownictwo biurowe

Budynki biurowe to jedne z najczęściej powstających budynków użyteczności publicznej. Ze względu na ich znaczną ilość projektanci często popadają w rutynę i powielają te same rozwiązania w każdym opracowywanym projekcie. W naszej opinii podejście takie nie jest prawidłowe. Budynki różnią się usytuowaniem, wielkością, wymaganiami inwestora.

Dlaczego my?
Firma PROFEN zapewnia świeże spojrzenie na każdy opracowywany projekt. Zapewniamy prezentację różnych wariantów wykonania wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania itp. Uważamy, że prawidłową inwestor może podjąć prawidłową decyzję o wyborze poszczególnych systemów tylko po zapoznaniu się z wnikliwą ich analizą.

Zobacz realizacje

bud_mieszkalne
Budownictwo mieszkalne

Budynki mieszkalne najczęściej budowane są przez deweloperów, a użytkowane przez ich klientów. Każda z tych dwóch grup ma inne priorytety- mieszkańcy oczekują wysokiej jakości, niskich kosztów eksploatacyjnych i niskiej ceny zakupu. Firmom deweloperskim zależy na zadowoleniu klientów, ale z pewnością bardzo istotny jest zysk z inwestycji.

Dlaczego my?

Zlecając usługi projektowe firmie PROFEN deweloperzy otrzymają opracowanie pozwalające na znalezienie złotego środka między kosztami a wyposażeniem technicznym budynku. Przy założonym budżecie inwestycji dobierzemy rozwiązania, które pozwolą na uzyskanie najwyższej możliwej jakości materiałów, estetycznego ukrycia wyposażenia technicznego budynku i zapewnią niskie koszty eksploatacyjne budynku.

Zobacz realizacje

bud_SZ
Służba zdrowia

Budynki służby zdrowia wymagają zachowania najwyższego poziomu higieny, aby umożliwić jak najszybszy powrót do zdrowia pacjentów. W tym celu budynek musi być wyposażony w instalacje spełniające restrykcyjne normy, zapewniające dotrzymanie wymaganej temperatury, wilgotności, właściwy przepływ powietrza oraz odpowiedni stopień filtracji.

Dlaczego my?

Spełnienie restrykcyjnych wymagań wiąże się ze znacznie większym zużyciem energii budynku służby zdrowia w porównaniu z innymi budynkami użyteczności publicznej o podobnej powierzchni. Urządzenia posiadające stosowne atesty do stosowania w budynkach służby zdrowia są drogie zarówno inwestycyjnie jak i eksploatacyjnie. Właściwy dobór rozwiązań może okazać się kluczowy do wybudowania budynku przyjaznego klientom i opłacalnego finansowo.

Zobacz realizacje

bud_uslug
Budownictwo usługowe

Budownictwo usługowe cechuje się dużym zróżnicowaniem. Lokale usługowe mogą być przeznaczone na sklepy, gastronomię, służbę zdrowia, fitness. Każdy typ lokalu ma inny charakter, inne wymagania, może być otwarty w innych godzinach. Często na etapie projektu trudno zdeklarować inwestorowi jaki profil będzie dominował wśród przyszłych najemców.

Dlaczego my?

Projektowane przez PROFEN budynki usługowe cechują się elastycznością i nastawieniem na spełnienie wymogów klienta. Proponujemy wykorzystanie nowoczesnych technologii pozwalających na efektywną gospodarkę energią i mediami porównując je z klasycznymi schematami. Proponowane rozwiązania pozwalają na pełny monitoring instalacji i proste rozliczanie najemców ze zużytych mediów.

Zobacz realizacje

bud_przem
Przemysł i technologia

Budynki przemysłowe, w których odbywają się procesy technologiczne to wyjątkowe obiekty, w których energia potrzebna do dotrzymania temperatury stanowi często niewielki procent w bilansie energetycznym. Realizacja procesów zazwyczaj wymaga dużych ilości ciepła, chłodu, a także innych mediów. Zarządcy mogą nie zdawać sobie sprawy jakie oszczędności może przynieść prawidłowo zaprojektowany system instalacyjny w budynku.

Dlaczego my?

Zapewniamy, że analizowany przez nas budynek będzie spełniał wszystkie wymogi inwestora dotyczące realizacji procesów na najwyższym poziomie, przy zachowaniu minimalnych nakładów finansowych. Analiza przynosi korzyści zarówno dla budynków nowoprojektowanych jak i istniejących.

Zobacz realizacje

bud_hotel
Hotele

Budynki hotelowe to obiekty, które wbrew pozorom znacznie się od siebie różnią. Różnice występują zarówno w klienteli, obłożeniu w poszczególnych porach roku, standardzie wykonania czy lokalizacji. Innego podejścia wymagają najwyższej klasy hotele znajdujące się w centrach miast, przydrożne motele, kurorty nadmorskie, czy hotele zlokalizowane przy stokach narciarskich.

Dlaczego my?

Różnice te wymagają zastosowania różnych systemów ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wybrany system powinien być dostosowany do konkretnego hotelu i zapewniać właścicielowi niskie koszty. Wybór najlepszego rozwiązania powinien być z pewnością poparty prawidłowo wykonaną analizą.

Zobacz realizacje

bud_szkola
Szkolnictwo

Budynki szkolne to obiekty, w których dzieci spędzają znaczną część dnia. Jest zatem bardzo ważne, aby zapewnić im odpowiedni klimat wewnętrzny sprzyjający nauce i prawidłowemu rozwojowi. Nie tylko ważne jest dotrzymanie temperatury, ale również zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza.

Dlaczego my?

Opracowana przez nas analiza będzie zapewniała uwzględnienie wszystkich aspektów związanych z zapewnieniem prawidłowego klimatu wewnętrznego, a także stosowny raport finansowy prezentowanych rozwiązań. Zapewniamy że z naszych usług zadowolony będzie zarówno inwestor jak i uczniowie z rodzicami.

Zobacz realizacje

bud_kosciol

Obiekty sakralne

Obiekty sakralne to najczęściej budynki o dużej kubaturze, które nie są użytkowane w sposób ciągły w cyklu dobowym. Ponadto w kościołach zabytkowych istotnym aspektem jest zachowanie. „Ozdabianie” zabytkowych kościołów elementami instalacyjnymi może okazać się nie tylko mało estetyczne, ale zakwestionowane przez konserwatora zabytków.

Dlaczego my?

Zachowanie należytego charakteru w budynkach sakralnych przy możliwie niskich kosztach i skuteczności instalacji jest dla nas zawsze priorytetem przy optymalizacji. Mając bogate doświadczenie w projektowaniu obiektów sakralnych doskonale rozumiemy wymagania oraz znamy możliwości prawidłowego wykonania instalacji zapewniających możliwie niskie koszty.

Zobacz realizacje

bud_sport
Obiekty sportowe

Obiekty sportowe to budynki o dużej kubaturze, wymagające dużych powierzchni przeszklonych oraz znacznej wysokości, co wiąże się z dużym zapotrzebowaniem na energię. Ponadto często są one wykorzystywane nie tylko do uprawiania sportu, ale również do organizacji koncertów, przedstawień, targów, itp. Tak szerokie spektrum wykorzystania wiąże się z wymogiem zastosowania elastycznych systemów ogrzewania, chłodzenia oraz wentylacji.

Dlaczego my?

Właściwy dobór rozwiązań w obiektach o tak różnorodnym wykorzystaniu musi być poparty wnikliwą analizą. Poza kwestiami technicznymi i wskazaniu zalet i wad różnych wariantów zawsze przedstawiamy również kwestię finansową, która zazwyczaj jest jedną z najważniejszych dla inwestora.

Zobacz realizacje