Autonomiczny Dom Dostępny

  • ADD
Opis
Szczegóły
  • A

    utonomiczny Dom Dostępny będzie budynkiem jeszcze bardziej ekologicznym niż standardowe budynki pasywne. Poza znaczną ilością izolacji oraz wentylacji z odzyskiem ciepła, budynek będzie wyposażony w hybrydowe kolektory słoneczne. Kolektory będą pobierały ciepło z promieniowania słonecznego i akumulował je w gruncie w sezonowym zasobniku ciepła. W sezonie grzewczym energia zgromadzona w gruncie będzie pokrywała zapotrzebowanie na ciepło.