Galwanizernia

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Opis
Szczegóły
  • P

    rojektowany budynek będzie zawierał w swoim zakresie galwanizernię, warsztat naprawy wózków elektrycznych oraz magazyn wysokiego składowania. Ze względu na użycie wielu niebezpiecznych substancji zastosowane rozwiązania będą przede wszystkim zapewniały najwyższą możliwą ochronę zdrowia użytkowników budynku. Generowane substancje podczas procesów przemysłowych mogłyby negatywnie oddziaływać na środowisko, dlatego też zastosowano kanalizację technologiczną oddzielną dla poszczególnych procesów technologicznych. Powstałe ścieki kierowane są do lokalnej podczyszczalni ścieków. Powietrze usuwane z pomieszczenia galwanizerni oczyszczane jest w systemie skruberów. Dodatkowym utrudnieniem podczas prac projektowych było zachowanie istniejącej konstrukcji budynku.