Hotel MDM

  • Realizacja05
Opis
Szczegóły
  • Prace projektowe w hotelu MDM polegały na wymianie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Trudność polegała na tym, że prace wykonawcze musiały zostać zrealizowane podczas pracy hotelu, zatem nie było możliwości okresowego wyłączenia instalacji. W tym celu w projekcie zaplanowano wymianę instalacji w taki sposób, aby była możliwość równoległej pracy starej instalacji i nowej. Realizację wymiany instalacji przewidziano na okres letni, kiedy nie ma potrzeby pracy instalacji centralnego ogrzewania. W pierwszej kolejności zdemontowano elementy instalacji ogrzewania, a w ich miejsce zamontowano nowe elementy instalacji ciepłej wody użytkowej. Po wykonaniu prób szczelności i próbnemu uruchomieniu nowych elementów instalacji c.w.u. wyłączono stare urządzenia i instalacja pracowała na nowych. Następnie w miejsce starych elementów instalacji c.w.u. wstawiono nowe pracujące na potrzebę centralnego ogrzewania.