Kompleks budynków szkolnych w standardzie pasywnym

  • M05
  • M01
  • M02
  • M03
  • M04
Zespół szkół wykonanych w standardzie pasywnym to jedna z kluczowych inwestycji w Markach pod Warszawą. Szkoła ta będzie ewenementem nie tylko na skalę krajową, ale europejską. Założeniem przy projektowaniu budynków było uzyskanie zużycia energii zbliżonego do zera, co ma zapewnić inwestorowi utrzymanie kosztów
eksploatacyjnych na możliwie niskim poziomie. Potwierdzeniem zastosowania najlepszych możliwych rozwiązań projektowych jest przyznawana przez organizację PLGBC nagroda za najlepszy projekt ekologiczny, którą otrzymała pracowania architektoniczna CJK będąca generalnym projektantem
zespołu szkół w Markach. Zainteresowanych zapraszamy do lektury artykułu „Zapotrzebowanie na energię bliskie zeru” zamieszczonego w magazynie Cyrkulacje, w którym Michał Kanabrodzki opisuje rozwiązania dotyczące wentylacji.

 

Opis
Szczegóły
  • K

    ompleks składa się z 4 budynków: gimnazjum, technikum, laboratoryjum oraz hali sportowej wraz z pływalnią. W budynkach zastosowano najnowsze technologie pozwalające ograniczyć zużycie energii. Porównano 5 różnych wariantów węzła cieplnego uwzględniając koszty inwestycyjne, eksploatacyjne oraz względy użytkowe. Wybrano najkorzystniejszy wariant, w którym zastosowano następujące urządzenia do pokrycia zapotrzebowania na ciepło: agregat kogeneracyjny, pompy ciepła typu grunt-woda, hybrydowe kolektory słoneczne, kocioł gazowy oraz odzysk ciepła ze ścieków.

    Ze względu na problemy z odprowadzaniem wód opadowych na terenie inwestycji zastosowano system retencjonowania wody na dachach zielonych oraz w zbiornikach retencyjnych. Nadwyżki wody będą magazynowane i wykorzystywane do podlewania boiska oraz trawy w okresach suchych.