Jak pracujemy?

Proces projektowy

Zestawienie potrzeb i możliwości

Pracę nad projektami zawsze zaczynamy od spotkania z klientem i zapoznania się z inwestycją. Zapoznajemy się z oczekiwaniami oraz koncepcją klienta, ustalamy wstępny budżet inwestycji, możliwości wdrożenia różnych rozwiązań. Ustalamy jakie warianty są możliwe do wykonania i które z nich będziemy analizować w dalszej części projektu.

W tym etapie bardzo istotną rolę odgrywa klient, gdyż od niego zależy czy wspólnie ustalone cele i priorytety spełnią jego faktyczne oczekiwania. Oczywiście przez cały czas zespół inżynierów PROFEN, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem, wspiera klienta w ustaleniu potrzeb. Podsumowanie tego etapu zawarte jest w tzw. Design Brief.

Model energetyczny

Po ustaleniu wytycznych projektowych kolejnym etapem jest wykonanie modelu energetycznego budynku. Powstaje on przy użyciu specjalistycznego oprogramowania pozwalającego na szczegółowe obliczenie rocznego zużycia energii przez budynek. Model energetyczny uwzględnia m.in. geometrię budynku, materiały budowlane i izolacje, instalacje wewnętrzne, harmonogram użytkowania, dane meteorologiczne.

Każdy budynek jest inny i wymaga indywidualnego podejścia oraz obliczeń. Nawet dwa budynki o identycznym kształcie i wykonane z tych samych materiałów będą miały różne parametry energetyczne, jeśli będą inaczej usytuowane względem stron świata, czy będą inaczej użytkowane. Niestety w budownictwie nie możemy liczyć na „fabryczne” dane katalogowe, jak w przypadku np. motoryzacji. Żeby wiedzieć „ile pali” budynek trzeba wykonać model energetyczny.

Analiza ekonomiczna

Dane wyjściowe wygenerowane podczas obliczeń w modelu energetycznym pozwalają na wykonanie analizy ekonomicznej inwestycji. W analizie zestawione są szacowane koszty inwestycyjne oraz eksploatacyjne. Poszczególne warianty realizacji inwestycji porównywane są ze sobą przy użyciu zaawansowanych wskaźników ekonomicznych. Ponadto analiza zawiera zestawienie poszczególnych wariantów z wyszczególnieniem parametrów innych niż finansowe, mogących mieć wpływ na ostateczny wybór. Opisywany jest komfort cieplny użytkowników budynku, jakość powietrza, dywersyfikacja źródeł ciepła/chłodu, estetyka, ekologia itp.

Po przedstawieniu i omówieniu wyników analizy klient może podjąć świadomą decyzję, które rozwiązanie będzie dla niego najbardziej korzystne.

Projekt

Kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentacji projektowej. Zespół inżynierów PROFEN oraz partnerów zapewnia przekazanie kompleksowej i skoordynowanej dokumentacji projektowej branży instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz konstrukcji. Najwyższa jakość opracowywanych przez nas projektów zapewnia uzyskanie wszelkich formalnych pozwoleń oraz jest doceniana przez wykonawców realizujących inwestycję.

W zależności od złożoności inwestycji opracowujemy projekty w rozbiciu na poszczególne etapy: koncepcję, projekt budowlany, projekt przetargowy, projekt wykonawczy. Poza projektem podstawowym oferujemy uzgodnienia u rzeczoznawców, opracowanie przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych.

Nadzór i koordynacja prac wykonawczych

Poza prawidłowym wyborem rozwiązań oraz należycie opracowanym projektem do sukcesu inwestycji niezbędne jest jej prawidłowe wykonanie. Aby upewnić się, że realizacja inwestycji jest zgodna z projektem oferujemy nadzór autorski nad inwestycją. Na życzenie inwestora PROFEN może skoordynować prace wykonawcze pełniąc funkcję zarządcy projektu.

Monitorowanie efektów

Często zdarza się, że inwestor na etapie precyzowania założeń projektowych zakłada elastyczność inwestycji (np. podczas budowy inwestycji przeznaczonych na wynajem, gdzie nie można dokładnie przewidzieć w jaki sposób budynek będzie użytkowany). Wówczas rzeczywista charakterystyka pracy instalacji może odbiegać od założonej w obliczeniach. Bieżące monitorowanie pracy instalacji pozwoli na jej wyregulowanie tak, aby uzyskać najwyższą możliwą sprawność.