Hotel Nakło

Zakres opracowania:

kompleksowy projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Nakło

7 000 m2

zrealizowany