Autonomiczny Dom Dostępny

Zakres opracowania:

Optymalizacja rozwiązań pod kątem uzyskania budynku o zerowym zapotrzebowaniu na energię, projekt instalacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, wody i kanalizacji, instalacji zewnętrznych.

Kielce

150 m2

2013

Autonomiczny Dom Dostępny

Zakres opracowania:

Optymalizacja rozwiązań pod kątem uzyskania budynku o zerowym zapotrzebowaniu na energię, projekt instalacji wentylacji, ogrzewania i chłodzenia, wody i kanalizacji, instalacji zewnętrznych.

Kielce
150 m2
2013

Dom zeroenergetyczny będzie budynkiem jeszcze bardziej ekologicznym niż standardowe budynki pasywne. Poza znaczną ilością izolacji oraz wentylacji z odzyskiem ciepła, budynek będzie wyposażony w hybrydowe kolektory słoneczne. Kolektory będą pobierały ciepło z promieniowania słonecznego i akumulował je w gruncie w sezonowym zasobniku ciepła. W sezonie grzewczym energia zgromadzona w gruncie będzie pokrywała zapotrzebowanie na ciepło.

Podobne realizacje