Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie (BIM)

Zakres opracowania:

Kompleksowy projekt instalacji wentylacji, oddymiania, ciepła technologicznego, ogrzewania i chłodzenia, wody i kanalizacji, elektrycznych i teletechnicznych.

Łeba

5 100 m2

2018

Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie (BIM)

Zakres opracowania:

Kompleksowy projekt instalacji wentylacji, oddymiania, ciepła technologicznego, ogrzewania i chłodzenia, wody i kanalizacji, elektrycznych i teletechnicznych.

Łeba
5 100 m2
2018

W budynku przewidziano takie rozwiązania jak wykorzystanie pomp ciepła z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła, gazowe sprężarkowe pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia oraz wykorzystanie ciepła odpadowego podczas pracy pomp na potrzeby podgrzewu c.w.u. Zaplanowano także zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz nawilżaniem powietrza.

Podobne realizacje