Kompleks budynków szkolnych w standardzie pasywnym

Zakres opracowania:

Optymalizacja rozwiązań pod kątem ograniczenia kosztów w 15letnim cyklu użytkowania budynku, projekt instalacji wentylacji, ciepła technologicznego, ogrzewania i chłodzenia, wody i kanalizacji, gazowej, przyłącza wody, kanalizacji, gazu.

Marki

17 000 m2

2014

Kompleks budynków szkolnych w standardzie pasywnym

Zakres opracowania:

Optymalizacja rozwiązań pod kątem ograniczenia kosztów w 15letnim cyklu użytkowania budynku, projekt instalacji wentylacji, ciepła technologicznego, ogrzewania i chłodzenia, wody i kanalizacji, gazowej, przyłącza wody, kanalizacji, gazu.

Marki
17 000 m2
2014

Kompleks składa się z 4 budynków: gimnazjum, technikum, laboratorium oraz hali sportowej wraz z pływalnią. W budynkach zastosowano najnowsze technologie pozwalające ograniczyć zużycie energii. Porównano 5 różnych wariantów węzła cieplnego uwzględniając koszty inwestycyjne, eksploatacyjne oraz względy użytkowe. Wybrano najkorzystniejszy wariant, w którym zastosowano następujące urządzenia do pokrycia zapotrzebowania na ciepło: agregat kogeneracyjny, pompy ciepła typu grunt-woda, hybrydowe kolektory słoneczne, kocioł gazowy oraz odzysk ciepła ze ścieków.

Ze względu na problemy z odprowadzaniem wód opadowych na terenie inwestycji zastosowano system retencjonowania wody na dachach zielonych oraz w zbiornikach retencyjnych. Nadwyżki wody będą magazynowane i wykorzystywane do podlewania boiska oraz trawy w okresach suchych.

Podobne realizacje