Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie (BIM)

Zakres opracowania:

Kompleksowy projekt intalacji wentylacji, oddymiania, ciepła technologicznego, ogrzewania i chłodzenia, wody i kanalizacji, elektrycznych i teletechnicznych

Łeba

5 100 m2

zrealizowany

Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie (BIM)

Zakres opracowania:

Kompleksowy projekt intalacji wentylacji, oddymiania, ciepła technologicznego, ogrzewania i chłodzenia, wody i kanalizacji, elektrycznych i teletechnicznych

Łeba
5 100 m2
zrealizowany

W budynku przewidziano takie rozwiązania jak wykorzystanie pomp ciepła z pionowymi gruntowymi wymiennikami ciepła, gazowe sprężarkowe pompy ciepła do ogrzewania i chłodzenia oraz wykorzystanie ciepła odpadowego podczas pracy pomp na potrzeby podgrzewu c.w.u. Zaplanowano także zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz nawilżaniem powietrza.